سایت گذر آنلاین

سایت گذر آنلاین VPN چرخه عمر اتصال به سرور کاربر / MDM گره خورده است. اتصال VPN نمی خواهند شد تا زمانی که سرور کاربر / MDM یک درخواست به انجام این کار می فرستد. سایت

event_note
close

سایت گذر آنلاین VPN چرخه عمر اتصال به سرور کاربر / MDM گره خورده است. اتصال VPN نمی خواهند شد تا زمانی که سرور کاربر / MDM یک درخواست به انجام این کار می فرستد. سایت

Read more

Posted in خرید vpn

خرید فیلتر شکن برای ویندوز فون

خرید فیلتر شکن برای ویندوز فون ویندوز فون 8.1 با پشتیبانی از دو گزینه تونل زنی: تقسیم تونل – ترافیک اینترنت از طریق سرور VPN تصویب نشده است. اجباری تونل – ترافیک اینترنت از طریق

event_note
close

خرید فیلتر شکن برای ویندوز فون ویندوز فون 8.1 با پشتیبانی از دو گزینه تونل زنی: تقسیم تونل – ترافیک اینترنت از طریق سرور VPN تصویب نشده است. اجباری تونل – ترافیک اینترنت از طریق

Read more

Posted in خرید vpn