پروکسی اختصاصی تلگرام

پروکسی اختصاصی تلگرام

هدف از پروکسی اختصاصی تلگرام ایجاد یک تونل برای کاربر برای دور زدن فیلترینگ تلگرام میباشد که قبل از خرید vpn باید پروکسی تلگرام چیست و به نوع از سرویس ها پرئکسی اختصاصی تلگرام نامیده میشود و این سرویس را از کدام سایت میتوان خریداری کرد و بهترین پروکسی ارائه شده متعلق به کدام کشور میباشد؟ اگر شما از کاربران اینترنت باشید به طور حتم واژه

پروکسی اختصاصی تلگرام
پروکسی اختصاصی تلگرام

پروکسی تلگرام را بارها شنیده اید. واژه ای که اکثر کاربران از آن به عنوان فیلتر شکن برای تلگرام یاد می کنند تا بتوانند از طریق لیست پروکسی تلگرام به سایت ها دسترسی پیدا کنند. اما پروکسی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ یک سرور پروکسی، تماس با اینترنت را با تمام رایانه هایی که به شبکه محلی کد پروکسی تلگرام متصل می باشند، تقسیم می کند و به طور کلی پروکسی اختصاصی تلگرام سروری است که به عنوان یک واسطه بین کاربر و سرور عمل می کند.هنگامی که رایانه ای از طریق تنظیمات پروکسی تلگرام به اینترنت وصل است و می خواهد به یک فایل دسترسی پیدا کند، ابتدا درخواستش را به یک سرور خرید پروکسی تلگرام می فرستد. آن گاه پروکسی به رایانه مقصد متصل شده، فایل درخواستی را دریافت می کند و بعد آن را برای رایانه درخواست کننده می فرستد.

پروکسی اختصاصی تلگرام