خرید پروتکل mtproto

خرید پروتکل mtproto

خرید پروتکل mtproto یکی از بهترین سرویس هایی است که در این چند وقت اخیر بعد از فیلترینگ تلگرام بیرون امده و باعث شکست فیلتر تلرگام شده است و هزینه این که برای تلرام شده است بیهوده بوده است.  برخی مسوولان فضای mtproto چیست مجازی کشور اجازه دارند که پروتکل mtproto را دور بزنند و مانع از مهاجرت ۷۰ درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های

خرید پروتکل mtproto
خرید پروتکل mtproto

داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریدهاند که این خبر درست نمیباشد. این سرویس به زودی با  دانلود رایگان mtproto در اختیار کاربران قرار گرفته میشود و به این صورت عمل میکند که این سرویس داخل ستینگ تلگرام اضافه میشود و شما فقط با روشن کردن ان همیشه و به صورت کاملا رایگان از خرید پروکسی mtproto استفاده میکنید و این روش برای فیلترینگ تلگرام خوب بوده است و حتی فیلترینگ به فکر مبارزه با خرید mtproto میباشد تا بتواند با تلگرام مبرازه کند. همانطور که میدانید با خرید vpn نمیتوانید از تلگرام استفاده کنید و باید سرویس پروکسی mtproto برای تلگرام استفاده کنید تا به راحتی از تلرگام و بدون محدودیت استفاده کنید.

خرید پروتکل mtproto