بشکن فیلتر

بشکن فیلتر

میدونیم الان مملکتمون چجوری شده که آفسوس که 20سال گفتیم بشکن فیلتر انرژی هسته ای حق مسلم ماست وبه شکم هایمان سنگ بستیم اما یک ریال از این پول آزاد شده به من وتوی هموطن نخواهد رسید آنوقت موقع دانلود فیلترشکن بشکن پرداخت45هزارتومن یارانه لعنتی گوشت تنمان را باید صدبار بریزن تا پرداختش کنن سایت بشکن چه کسی اجازه به رییس دولت خودخوانده تدبیر روحانی داده میلیارد میلیارد دلار تلگرام بشکن وخشت طلا راهی کشورهای دیگر کند آنوقت درممالک فرنگ بی

بشکن فیلتر
بشکن فیلتر

دین رییس دولت جرات نداره ی کانال تلگرام بشکن فیلترشکن میلیون دلار بدون اجازه از ده نهاد به کشوری خرید vpn ببخشد فرستادن خشت طلا ودلار روا به خانه به فیلتر شکن توانا مسجد وقبور وزیارتگاه ها ازنگاه انسانیت غیرقابل قبول است ومارا نه که بخدا نزدیک نمیکند که کانال بشکن فرسنگها دورشدیم ودوباره هم دور دیکته سال1397 جوانها بشکن فیلتر در زندان دختران حامله مادران دق مرگ پدران سگ دو برای نان فیلترشکن بشکن بنویس بابا نان نان دادن ندارد، بابا کار ندار بابا سهمی برای استخدام ندارد بنویس آن بچه سرطان دارد هزینه فیلترشکن بشکن توانا هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومنه خداییش خیلی نامردیه دیگه بشکن فیلتر

بشکن فیلتر